Presentació

 

El govern de la Generalitat ha tramès al Parlament el projecte de Llei d’Educació de Catalunya (LEC). Davant aquest fet, USTEC·STEs, ASPEPC-SPS i CGT  ens adrecem als treballadors i les treballadores i a la ciutadania en general per informar de les mesures que aquest projecte comporta i valorar-ne les conseqüències.

Entenem que aquest projecte de Llei no resol els problemes que avui pateix l’ensenyament públic, ans el contrari, avança cap a la privatització i l’organització empresarial dels centres públics. És per això que us convidem a  fer públic el vostre rebuig a l’esmentat projecte de Llei,  a participar activament en totes les mobilitzacions i a adherir-vos, com a organització i/o  personalment, a aquest manifest.

 

Manifest

 


EN DEFENSA L’ENSENYAMENT PÚBLIC

NO VOLEM AQUESTA LLEI

El projecte de Llei d’Educació de Catalunya (LEC) suposa l’obertura de vies per avançar en el camí de la  privatització de sectors de l’ensenyament públic com el tram educatiu de 0-3 anys, la formació professional, el batxillerat nocturn, la formació de persones adultes, centres educatius en zones desafavorides i d’altres, com els serveis educatius, les activitats extraescolars…

A més, fa possible la consolidació i, fins i tot l’increment, del transvasament de diners públics cap a les patronals de l’ensenyament privat concertat, majoritàriament religioses, ja que manté les condicions que permeten a les esmentades patronals continuar seleccionant l’alumnat pel seu nivell econòmic i per l’origen cultural i social en els processos de matriculació. Prioritza l’oferta educativa del sector privat i confereix a l’ensenyament públic un caràcter subsidiari, alhora que reforça la ideologia dels esmentats centres privats. En definitiva, consolida el poder de les patronals, agreuja la posterior divisió social del treball en funció del tipus d’escola i afavoreix l’enfortiment de l’ensenyament confessional.

La seva aposta per la municipalització de l’ensenyament públic, a través de consorcis i/o fórmules equivalents, i la creació de centres municipals, suposarà una dispersió i un desmembrament de l’ensenyament públic que el poden condemnar a un lent procés de privatització, així com també a la desestructuració organitzativa i en l’aplicació de les polítiques educatives, curriculars i lingüístiques.

El projecte atorga també als centres educatius un caràcter empresarial i comercial, ja que els permet de completar el finançament públic amb l’obtenció de recursos econòmics propis mitjançant donacions i venda de productes, fins a la possibilitat de l’endeutament. Una pràctica que agreujarà les diferències entre centres segons el seu entorn social i territorial.

En aquest sentit, planteja un model de gestió en els centres públics de tipus gerencial, jerarquitzat i autoritari, totalment oposat a la gestió democràtica, que reduirà el paper de les estructures de participació i govern del professorat i de les famílies (claustres i consells escolars) a formar part del decorat, alhora que desregularitzarà les actuals condicions de treball del professorat, agreujarà la precarietat laboral de sectors del professorat i individualitza les relacions laborals.

La proposta que fa d’inversió pública en educació, a més de ser del tot  insuficient, no prioritza en absolut la inversió en l’ensenyament públic, la qual cosa agreujarà els problemes de massificació a les aules, de manca de professorat per atendre la diversitat de l’alumnat i de manca d’instal·lacions, que pateixen actualment els centres públics.

 En definitiva, les mesures que proposa la llei tendeixen a mercantilitzar l’educació al nostre país, prioritzen unes condicions que agreugen la desigualtat entre els centres i entre l’alumnat i suposen un atac a l’ensenyament públic, que és l’únic que pot garantir la igualtat d’oportunitats i el dret a una educació pública, laica i de qualitat per a tothom, sigui quin sigui el seu nivell social, econòmic i cultural.

 

EXIGIM LA RETIRADA D’AQUESTA LLEI

  • Si us voleu adherir com a entitat/organització , punxeu aquí.

  • Si voleu fer una adhesió individual,
    punxeu aquí.

Primer llistat d'organitzacions, entitats i persones adherides a aquest manifest